https://frosthead.com

Креативност на амбиентния шум

Имате ли някога чувството, че творческите сокове текат по-свободно, когато работите сред бръмченето на кафене, отколкото в потискащото мълчание на дома? Ново изследване потвърждава това чувство, пише LifeHacker, като показва, че скромен околен шум, като този в кафене или кафе, задейства частта от нашия мозък, отговорна за абстрактното и креативното мислене.

Изследователите проведоха пет отделни експеримента, за да разберат как влияе нивото на шума. В сравнение с тихите (шумолене на листата, шушукане) и шумовите (изхвърляне на боклука, смесител за храна), креативността на техните предмети процъфтява в средата на средното ниво. Те откриха, че около 70 децибела удря сладкото ни място за производителност. Това скромно ниво на фоновия шум, разсъждават те, създава достатъчно разсейване, за да насърчи въображаемото мислене.

Разбира се, всеки има своите предпочитания, когато става въпрос за работа. Кафенето на един човек може да бъде строителна площадка на друг човек.

Още от Smithsonian.com:

Шумове
Запазване на тишината в националните паркове

coffee.jpg (C Симънс)
Креативност на амбиентния шум